Home Algemeen Wie zijn wij Begeleiding Veel gestelde vragen
 
 
   
   
  Particulieren
 
 
Bedrijven en Overheid

Behalve voor particulieren kunnen wij ook maatwerk leveren voor
projectontwikkelaars, architecten, aannemers en gemeenten.

In globale zin kunnen wij dan verwijzen naar het gestelde onder
“particulieren”. Aanvullend moet u denken aan:
het begeleiden van processen die leiden tot realiserings- of exploitatie- overeenkomsten;
het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en bestemmingsplanherzieningen;
het opstellen van verhaalsovereenkomsten inzake planschade;
het voeren van overleg over andere zaken dan hierboven genoemd,
onder meer civiel-, en cultuurtechnische aspecten.
   
     
 
 
Copyright Plan Kwadraat 2009  |  Juridische Disclaimer