Home Algemeen Wie zijn wij Begeleiding Veel gestelde vragen
 
 
   
     
 
1. Voor welke planologische onderdelen van het bouwproces kan Plan Kwadraat u van dienst zijn?

Het begeleiden van planologische procedures;
Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen of bestemmingsplanherzieningen;
Het uitvoeren van bodemonderzoeken;
Het uitvoeren van akoestische onderzoeken;
Het uitvoeren van de watertoets (infiltratie-onderzoek);
Het uitvoeren van flora- en fauna onderzoeken;
Het uitvoeren van archeologische onderzoeken;
Onderzoek naar externe Veiligheid;
Onderzoek naar de luchtkwaliteit;
Het opstellen van verhaalsovereenkomsten inzake planschade;


2. Zijn er voor de uitvoering van mijn bouwplannen altijd planologische
procedures te doorlopen?


Afhankelijk van het feit of het bouwvoornemen al of niet past binnen de regels van het bestemmingsplan dient een planologische procedure doorlopen te worden.


3. Waarom heb ik voor mijn bouwvoornemen bepaalde onderzoeken nodig?

Wettelijk is bepaald dat voor het verkrijgen van een bouwvergunning een
aantal onderzoeken overlegd dienen te worden, waaruit blijkt of het aanvaardbaar is een bouwwerk op een bepaalde plaats op te kunnen richten. Indien vrijstellingsprocedures gevoerd dienen te worden, zijn er meerdere onderzoeken noodzakelijk.


4. Waarom zou ik kiezen voor Plan kwadraat?

Ons sterke punt is dat wij u niet alleen begeleiden in het daadwerkelijke bouwproces, maar u vooral ook van dienst zijn in het procedurele, veelal ruimtelijk / planologische, voorproces. Zo hebt u voor de realisatie van uw plannen slechts één aanspreekpartner nodig, die het hele bouwproces voor u coördineert. Bouwen zonder zorgen dus!


5. Voor welke bouwkundige onderdelen van het bouwproces kunnen
wij u van dienst zijn?


Het begeleiden van de welstandsprocedure;
Het verzorgen van de aanvraag om bouwvergunning
(evt. aanvraag sloopvergunning);
Het toetsen van aannemersbegrotingen;
Het houden van toezicht op de bouw;
Het bijhouden van meer- en minderwerken;
Het uitvoeren van asbestvooronderzoeken.
   
     
 
 
Copyright Plan Kwadraat 2009  |  Juridische Disclaimer