Home Algemeen Wie zijn wij Begeleiding Veel gestelde vragen
 
 
   
   
 
  Bedrijven & Overheid
 
Particulieren

De begeleiding richt zich op het volledige bouwproces, van ideefase tot en
met bouwfase en oplevering.

Concreet betekent dit dat wij:
U aan de hand meenemen vanaf het moment dat u een bouwvoornemen
heeft tot de oplevering ervan;
Voor u kunnen onderzoeken of uw bouwplannen haalbaar zijn;
Voor u de contacten met gemeenten, architecten en/of aannemers zullen onderhouden;
Voor u de voor een planologische procedure noodzakelijke onderzoeken verzorgen;
Samen met u uw bouwplan concretiseren (in samenspraak met architect) van voorlopig ontwerp tot definitief ontwerp;
De begrotingen van de architect zullen toetsen;
U compleet begeleiden en input leveren voor de procedurele kant van het bouwproces. Het gaat hierbij met name om de uitvoering van de verschillende noodzakelijke onderzoeken en afhandeling van de vergunningsprocedure;
U begeleiden bij de keuze van een aannemer en/of onderaannemers en beoordeling van offertes;
Directievoering bij en toezicht houden op de bouwfase, waaronder ook wordt verstaan budgetbewaking en bewaking meer- en minderwerk;
U begeleiden bij de oplevering (vooroplevering en eerste oplevering)
   
     
 
 
Copyright Plan Kwadraat 2009  |  Juridische Disclaimer